Våra tjänster

Fasadfogning

Vi utför arbeten i allt från betongelement, plåt, tegel och glasfasader.

Fogmassan som används ute är oftast övermålningsbar vilket gör att målning av fasadelement skall göras efter fogning.

Vi försöker alltid komma så nära den önskade färgen på fasaden som möjligt så att ett så tunt lager färg som möjligt läggs på annars finns risk för sprickor i färgen.

Fogmassans uppgift är att ta upp rörelsen och jobba med fasaden för att hålla den tät.

Estetisk Fog

Är den typ av fog man vanligtvis använder sig av inomhus. Fogning runt dörrar, partier, kök, badrum, fönsterbänkar och foder.

Görs ofta någon dag innan besiktning för att få en så fin övergång som möjligt där glipor uppstått.

Ljudtätningar

Är arbete vi utför för att hindra ljud att sprida sig från ett rum till ett annat eller mellan våningsplan.

Kan vara allt från tätningar av dörrar och väggar till ventilationsrör, kablar, rör som inte går genom brandavskiljande väggar.

I detta ingår även tätning av fönster och dörrar där det senare skall kläs in med någon typ av fönstersmyg.

Brandtätningar

Är den typ av fogning vi gör för att förhindra att eld och rök sprider sig.

En korrekt utförd brandtätning kan rädda både liv och egendom.

Vi utför brandtätning på allt från dörrar och partier som har det kravet till installationer såsom ventkanaler, kablar, kabelstegar och sprinklerrör.

Vi är alla certifierade inom brandtätning.

Kreera web&design Logo